heitätkö hukkaan ihmisten potentiaalin

Ketkä pitävät työpaikkasi pyörät pyörimässä ja kohtaavat asiakkaat? Työntekijät. Ilman heitä mikään ei tule tehdyksi, mutta panostatko heihin tarpeeksi? Itsensä johtamisen valmennuksessa työntekijäsi oppivat itsensä johtajan ajattelutavan ja taidot, jotka he tarvitsevat tullakseen oman työnsä johtajiksi. Parhaiksi itsekseen. Itsensä johtajiksi, jotka ottavat vastuun tuloksistaan.

Tärkein yksittäinen yrityksen menestyksen tekijä on työntekijöiden proaktiivisuus ja aloitteellisuus. Silti PUOLET työntekijöistä kokee juuttuneensa rutiineihin työtehtävissään.  KOLMASOSA TEKEE VAIN SEN, MIKÄ ON PAKKO, ei yhtään enempää.

sl-organizational-success-self-leadership-development

MINNE YLTÄISITTE, JOS JOKAINEN JOHTAISI INNOSTUNEESTI OMAA TYÖTÄÄN?

sijoita itsensä johtamiseen se kannattaa

Mitkä tahansa yrityksesi strategiset tavoitteet ja toimintatavat ovatkin, jokainen yksittäinen työntekijä vastaa osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja töiden valmistumisesta. Kun varustat työntekijäsi itsensä johtajan ajattelutavalla ja taidoilla, saat aikaan uutta luovan ja tehokkaan työvoiman.

sl-self-leadership-skills-accelerator

kiihdytä kehitystä

Itsensä johtaja hakee tarvitsemansa tuen ja ohjauksen johtajaltaan tai ympäriltään. Siksi hän kehittää osaamistaan muita paljon nopeammin.

sl-self-leadership-skills-performance-improvements

PARANNA SUORITUSTA

Itsensä johtaja haastaa itsensä ja pyrkii järjestelmällisesti parhaimpaansa. Siksi hän saavuttaa tavoitteensa.

sl-self-development-accountability-programs

VAHVISTA VASTUUNKANTOA

Sinun ei tarvitse vaatia itsensä johtajalta vastuullisuutta, koska hän kantaa vastuun teoistaan ja tuloksistaan aivan itse.

sl-self-leadership-development-innovation

INNOSTA INNOVOINTIIN

Itsensä johtaja tuntee valtansa ja kykynsä. Siksi hän ratkaisee eteen tulevat pulmat luovasti ja innovatiivisesti.

näin joukkoistat väkesi vaikuttamaan

Joukkoistaminen tarkoittaa mallia, jossa ongelmanratkaisuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Sinun työvoimasi on lähin joukko asiansa osaajia, jonka voit joukkoistaa!

Aloita Itsensä johtamisen valmennuksella. Valmennus opastaa ihmiset ottamaan aloitteen omiin käsiinsä. Kun ihmiset ovat proaktiivisia, he tietävät, että jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen. He ymmärtävät, että jokaisella on myös velvollisuus hakea itselleen parasta johtamista. Sellaista, joka sopii juuri heidän tilanteisiinsa.

Blanchardin Itsensä johtaminen perustuu maailman eniten käytettyyn johtamisen malliin. Maailman parhaaseen. SLII®-malli tarjoaa selkeän ja helposti käyttöön otettavan tavan johtaa itseä ja muita. Siksi itsensä johtamisen valmennuksen huikeana bonuksena autat työntekijöitä oppimaan perusasiat myös muitten johtamisesta.

Kun työntekijät, tiimien jäsenet ja vetäjät sekä johtajat oppivat yhteisen johtamisen kielen, organisaatioon syntyy luottamukselliset ja hyvät ihmissuhteet. Näistä syntyy todellinen johtajuus, joka koostuu hyvästä johtamisesta ja itsensä johtamisesta.

Koska vain itsensä johtajia voi johtaa.

Itsensä johtajan ajattelutapa

Itsensä johtajan ajattelutapa

Itsensä johtajan taidot

Itsensä johtajan taidot

Aloitetaanko?

Itsensä johtaminen auttaa työntekijöitäsi kehittämään ajattelutapaansa ja taitojaan, jotta voivat olla tehokkaita ja proaktiivisia itsensä johtajia ja työskennellä sinnikkäästi organisaation tavoitteiden eteen.

*DDI Pulse of the Workforce Survey
**Gallup 2015 Engagement Survey