muutos on jatkuvaa

Organisaatiot muuttuvat ja muokkaavat alati itseänsä. Ne laajentavat tai supistavat tai käynnistävät uutta. Tämä kaikki vaikuttaa ihmisten arkeen. Ihmisten johtaminen muutoksessa™ (Leading People Through Change®) opastaa, kuinka johtajat voivat kohdata ihmisten huolenaiheet muutoksen eri vaiheissa ja miten he voivat sovittaa johtamisensa ihmisten tarpeiden mukaan. Vain siten organisaatio säilyttää muutoksessakin tuottavuutensa ja ilmapiirinsä vahvana.

70% MUUTOKSISTA EPÄONNISTUU. * Pieleen mennyt tai sakannut muutos TUHLAA AIKAA JA RAHAA, VÄHENTÄÄ TUOTTAVUUTTA JA HEIKENTÄÄ ILMAPIIRIÄ. Epäonnistunut muutos myös LISÄÄ HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUTTA JA KADOTTAA OSAAMISTA.

pc-icon-organization-change-failure

Organisaatiosi tarvitsee johtajia, jotka osaavat johtaa ihmisiä kohti muutoksia ja muutosten keskellä.

johda jatkuvaa muutosta

Menestyvä yritys on ketterä yritys, joka ottaa muutoksen osaksi kulttuuriaan ja perimäänsä. Valmenna ensin johtajat muutoksen agenteiksi, jotta he osaavat auttaa ihmisiä muutoksessa ja tekemään myös muista muutoksen agentteja.

pc-managing-change-in-organizations-buy-in

JAA TIETOA JA KASVATA KIINNOSTUSTA

Valmenna johtajat ennakoimaan, mitä ihmiset pelkäävät, ja kertomaan, mitä muutos merkitsee. Vasta kun ihmiset ymmärtävät, mitä he muutoksessa menettävät ja mitä he siitä saavat, he ryhtyvät toteuttamaan sitä.

pc-fast-organizational-change-results

HANKI NOPEITA TULOKSIA

Esitä muutos selvästi, perustele se rehellisesti ja johda sitä hyvin. Yrityksesi saa silloin tilaisuuden saavuttaa tärkeimmät tavoitteensa.

pc-organizational-development-capacity

SYNNYTÄ ISKUNKESTÄVÄ KULTTUURI

Menestyvä yritys varustaa itsensä muutokseen. Muutos on jatkuvaa ja muutos on mahdollisuus. Kun jokainen johtaja on muutoksen johtaja, yrityksestäsi tulee resilientti eli kimmoisa ja ketterä – eli iskunkestävä.

johda muutoksia jotka

onnistuvat

Tiedät, että muutos on häiritsevä, joskus jopa hajottava voima. Kuinka vältät vaarat? Kuinka pidät organisaatiosi ilmapiirin rohkeana ja tuottavuuden vakaana? Kuinka saavutat sen, mitä muutoksella todella tavoittelet?

Ihmisten johtaminen muutoksessa auttaa jokaista johtajaasi johtamaan muutoksia, jotka onnistuvat. He oppivat kuuntelemaan ja kertomaan, sitoutumaan ensin itse ja tekemään sen jälkeen yhteistyötä ylimmän johdon ja omien johdettaviensa kanssa.

Ohjelma perustuu 30 vuoden tutkimukseen ja konsultointikokemukseen. Tutkimusten mukaan ihmiset eivät vastusta muutosta, vaan sitä, että heidän ylitsensä kävellään. Ihmiset haluavat kokea tulleensa kuulluksi. Kun he saavat ilmaista huolenaiheensa ja kun he saavat kuulla totta siitä mikä muuttuu ja mitä he menettävät, he ovat valmiita myös kuulemaan puhetta siitä mikä muutoksessa on hyvää heille itselleen ja organisaatiolle. Silloin he ovat valmiita edistämään muutosta ja ryhtymään toimeen.

pc-leading-organizational-change-diagram

Aloitetaanko?

Ihmisten johtaminen muutoksessa opettaa johtajille, kuinka he johtavat ihmisiä tehokkaasti organisaation muutoksen aikana.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review