Tiimityö epäonnistuu 60% tapauksista

Tiimi epäonnistuu tehtävässään monesta syystä: yhteinen tehtävä puuttuu, roolit ovat epäselvät, vastuunkanto puuttuu, johtajuus on tehotonta. Tiimin johtamisen valmennus opastaa johtajille kuinka he mukauttavat johtamistyyliään tiimin kehitysvaiheen mukaan tehokkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

54% IHMISISTÄ viettää 43% PÄIVÄSTÄÄN TIIMIKOKOUKSISSA ja toiset 34% viettävät jopa 50% TYÖAJASTAAN TIIMIKOKOUKSISSA*.

st-team-meetings-team-leadership-model
st-team-leadership-training-for-organizations

Vai 42% SAA HARVOIN, JOS KOSKAAN,  KOULUTUSTA tiimien johtamiseen*.

Tiimin johtamisosaaminen on kriittinen taito organisaation ja yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseksi, yhteistyön tekemiseksi ja tehtävien loppuun saattamiseksi.

SUORITUSKYKYINEN TIIMI

ON KILPAILUETU

Huipputiimit mahdollistavat organisaatioille erilaisen osaamisen, vahvuuksien ja kokemusten hyödyntämisen haastavien liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi sekä tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

st-high-performing-team-leadership-styles

PARANNA YHTEISTYÖTÄ

Huipputiimit tuovat huippuosaajat yhteen, saavat yhteiset vahvuudet ja kokemukset käyttöön tuottaen parempia tuloksia, kuin mihin yksilöt yksin pystyisivät.

st-team-leadership-model-superior-results

SAAVUTA HUIPPUTULOKSIA

Huipputiimit ovat vahvoja ja vastuuntuntoisia sekä saavuttavat tavoitteensa ja tuottavat toistuvasti huipputuloksia.

st-situational-team-leadership-skills teamwork

LISÄÄ INNOVATIIVISUUTTA

Yhdessä tekeminen, ideoiden, osaamisen ja näkökulmien vaihtaminen auttavat luomaan uusia ratkaisuja haastaviin liiketoimintaongelmiin.

st-high-performing-teams-team-leadership training

VARMISTA JATKUVA HUIPPUSUORITUS

Työntekijät jotka työskentelevät yhtenäisessä ja toimivassa tiimissä, levittävät osaamistaan yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

OPTIMOI TIIMIN

SUORITUSKYKY

Tiedämme, että haluat tiimisi työskentelevän tehokkaasti yli organisaatiorajojen. Tiimin johtamisen valmennus auttaa yritystäsi rakentamaan suorituskykyisiä huipputiimejä.

 

Tiimin johtaminen on taitopohjainen käytännönläheinen valmennus, joka on suunniteltu tarjoamaan tiimillesi prosessin ja työkalut sekä tarpeen mukaiset johtamisvalmiudet suorituskyvyn parantamiseksi ja tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tiimityön tutkimukseen perustuva Tiimin johtamisen valmennus opettaa johtajille ennakoitavat tiimin kehitysvaiheet ja niiden vaatimat johtamistyylit, jotta tiimin suorituskyky voidaan varmistaa.

st-team-performance-process-team-leadership-model

Aloitetaako?

Tiimin johtaminen opastaa johtajille kuinka valita ka käyttää oikeaa johtamistyyliä tiimin eri kehitysvaiheissa, jotta tiimi saavuttaa tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti.

*The Critical Role of Teams, The Ken Blanchard Companies